و اینک مسیح زاده شد

Merry Christmas

به نام خداوند بخشاینده مهربان

و در این کتاب، از مریم یاد کن، آنگاه که از کسان خود، در مکانی شرقی، به کناری شتافت. و در برابر آنان، پرده ای بر خود گرفت. پس روح خود را به سوی او فرستادیم تا به (شکل) بشری خوش اندام بر او نمایان شد.
(مریم) گفت: اگر پرهیزگاری، من از تو به خدای رحمان پناه می برم.
گفت: من فقط فرستاده پروردگار توأم، برای اینکه به تو فرزندی پاکیزه ببخشم.
گفت: چگونه مرا پسری باشدبا آنکه دست بشری به من نرسیده و بدکار نبوده ام؟
گفت: (فرمان) چنین است. پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است. و ما او را نشانه ای برای مردم و رحمتی از جانب خویش قرار دهیم، و این دستوری قطعی است.

آیات ۱۶ تا ۲۱ سوره مریم

پ.ن: این آیات قرآن کریم را پیوند دهنده قلبهای مسلمین و مسیحیان میدانم و از این بابت خیلی دوستش دارم.

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!

۲ دیدگاه برای “و اینک مسیح زاده شد”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.