چترها را باید بست

بالاخره همچون سنوات گذشته ماه مبارک رمضان، بعد از ساعتها کش و قوس دادن و معلق بودن بین حلول کردن و نکردن، توسط گروه استحلال پته اش روی آب ریخته شد و مجبور به رونمایی گردید!

رمضان، ماه رحمت، مـغفرت، ضـمانت، امان و نـور است. ماهی است که خداوندگار بدان سوگند یاد میکند و از بندگانش میخواهد که آنرا قدر بدانند و از دست ندهند. ماهی است که عبادت درآن نظم می یابد، و انسان میتواند در آن انسان بودن را تجربه کند!

متاسفانه ماه رمضان سالهای نزدیک، حال و هوای سالهای دورتر را ندارد، و گویا سال به سال میرود که ارزشش نزد ما کمتر شود. اما با این همه دربهای آسمان در این ماه همچنان باز باز هستند و این مائیم که باید چترهامان را ببندیم تا مشمول رحمت بی انتهای الهی شویم. امید است که چنین کنیم…

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!