رسول ملاقلی پور

رسول ملاقلی پور را که حالا میمِ مرگ در برش گرفته بخاطر “میم مثل مادر”ش دوست داشتم.

خدایش بیامرزد…

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!