مرد=زن

قبل از عقد، عقیده کرده بودم که همسرم را از قید و بندهای تبعیضات کورکورانه موجود در جامعه برهانم و در هنگام عقد امکان درخواست طلاق بی شرط و همچنین اجازه خروج را به وی بدهم. اما متاسفانه جامعه قوی تر از منِ تنها بود.

البته من همچنان به اعتقاداتم باور دارم و مهمتر از تکه کاغذها، اعتقادات و باورهای آدمی است و شما در این بین میتوانید شاهد همسرم باشید، تا بتواند این حقوق را به کمال از من مطالبه کند.

ولی از اینها گذشته واقعاً برای جامعه ام متاسفم که بر نیمی از مردمش چنین بی رحمانه حکم می راند و بیشتر از آن تاسفم برای زنانی است که این ظلم را بدون چون و چرا می پذیرند!

حداقل شما بیائید باور کنیم که هیچ چیز از مردانگی مرد و نه چیزی از زنانگی زن کم نخواهد شد، اگر مرد با زن برابر باشد…

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!

یک دیدگاه برای “مرد=زن”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.