ناله نکن

وقتی نمی توانی فریاد بزنی، ناله نکن! خاموش باش!

قرن ها نالیدن به کجا انجامید؟!

تو محکومی به زندگی کردن تا شاهد مرگ آرزوهای خود باشی.

دکتر علی شریعتی

منتشرشده توسط

یک دیدگاه در “ناله نکن”

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.