ناله نکن

وقتی نمی توانی فریاد بزنی، ناله نکن! خاموش باش!

قرن ها نالیدن به کجا انجامید؟!

تو محکومی به زندگی کردن تا شاهد مرگ آرزوهای خود باشی.

دکتر علی شریعتی

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!

یک دیدگاه برای “ناله نکن”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.