کلمه

از میان تمام ابزارهای مخربی که بشر اختراع کرده است، وحشتناک‌ترین سلاح «کلمه» است.
مشت‌ها و سلاح‌های گرم، در نهایت قدری خون بر جای می‌گذارند. بمب‌ها، خانه‌ها و خیابان‌ها را ویران می‌کنند. زهرها را نیز می‌توان شناسایی کرد.
اما کلمه…
کلمه می‌تواند بدون بر جای گذاشتن هیچ سرنخی ویران کند. فرزندان را، والدین‌شان سالها شرطی می‌کنند. مردان به شیوه خدانشناسانه‌اسی مورد نکوهش قرار می‌گیرند. زنان به طرز حساب‌شده‌ای با کلمات شوهرانشان قلع و قمع می‌شوند. و کسانی که خود را مفسران کلام خدا می‌دانند، مومنان را از دین دور نگاه می‌دارند.
ببین که آیا تو نیز از این سلاح استفاده می‌کنی؟
ببین که آیا کسی در برابر تو این سلاح را در دست گرفته است؟
جلوی ادامه یافتن هر دو را بگیر.
مکتوب – پائولوکوئیلو

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!

۴ دیدگاه برای “کلمه”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.