تولّد محمّد

تاریخ تولد حضرت محمّد مصطفی (ص) را در اسلام چگونه نشان می‌دهد؟ چگونه ارزیابی می‌کند؟ نمی‌گوید تا پیغمبر اسلام متولد شد کتابخانه‌ها زیاد شد، عرفان درخشیدن گرفت، خدای عشق به رقص آمد، خدای علم به هیجان افتاد، مریخ خدای جنگ لرزید، تیر و کمان از دست هرکول افتاد، نوری از آسمان تابید، زمین را زلزله گرفت…
نه، بلکه آتشکده پارس، آتش‌های دروغین خاموش شد، آتش‌های دروغین. چرا؟ برای اینکه این آتش‌ها، آتش اهورامزدا نبود، آتش اهورامزدا یکی است، این آتش‌ها سه تا بود، آتش گشتاسب در آذربایجان مال شاه و شاهزادگان و اشراف، آتش برزین مهر متعلق به دهقانان و آتش پارس در استخر متعلق به روحانیون زرتشتی: یکی از صفوف برجسته طبقه حاکمه استثمارگر و مستبد و عصاره‌کش مردم. این آتش، آتش فریب و نیرنگ و دروغ بود، بدتر از هر آتشی، آنها آتش زور و آتش پول بودند و این آتش خدعه و انحراف افکار و تخدیر مردم، به نام دین. آن‌ها آتش استبداد بودند و آتش استثمار، و این آتش استعمار و چه کسی نمی‌داند که این سوزنده‌ترین و خاکسترکننده‌ترین آتش است؟ این آتش مُرد، و این آتش‌ها خاموش شد، آتش‌هایی که همواره توده در آن می‌سوختند به نام اهورامزدا و به نفع اهریمن.
و کنگره قصر ساسانی فرو ریخت. یعنی این یک تولد پرمعنایی است، تولد یک روح و عرفان جدید و یک احساس و اشراقی است که مذهب است، اما بر خلاف مذهب‌های رایج، به خشت، خشتی که روی هم کج بنا شده است کار دارد، به هر در و دیوار و پایه‌ای که بر ستم برکشیده است کار دارد.
یعنی این پیغمبر ظهور نکرد تا خود را مثل مانی و مزدک و کنفسیوس و… به این کاخ برساند و در ردیف شاعر و منشی و خواجه دربار بنشیند، آمده است تا آن را ویران کند.
تا پیغمبر اسلام چشم به این جهان گشود، آتشکده فارس خاموش شد و کنگره قصر مدائن فرو ریخت، کیفیت نگاه و ماموریت اسلام را به این جهان و در این جامعه بیان می‌کند.

ما و اقبال ـ دکتر علی شریعتی

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!

یک دیدگاه برای “تولّد محمّد”

  1. تا به دنیا آمد جهان به زحره نشست و بر خود لرزید که دیگر رنگ آشتی را نمی‌بیند و همیشه در جنگ است و خونخواهی و خونریزی
    همان گونه که ایران را گرفت و هم پیمانانش اکنون در فکر جهانند
    خدا به همه‌امان رحم کند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.