یک دیدگاه در “”

  1. احساسی که از آن می ترسیم و وقتی از دلمان عبور می کند ، رعشه بر انداممان می اندازد ، قانون طبیعت است ، همان قانونی که ماه را به دور زمین هدایت می کند و خورشید را به دور خدا طواف می دهد == ج.ب.ج

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.