پنجشنبه که بیاید

اول دسامبر ۲۰۰۴ مصادف با دهم آذر ماه ۱۳۸۳، نخستین پّست در «بلاگ نوشت» قرار داده شد، و بدین ترتیب «بلاگ نوشت» متولد شد تا من جایی برای خودم بودن داشته باشم.
روزها و ماهها از پی هم گذشتند. شاید من، در این مدت زیاد به اینجا سر نزده باشم تا خودم باشم، شاید هر روز خودم را در آن خالی نکرده باشم، شاید…
اما من «روحم» را در کالبد «بلاگ نوشت» دمیده‌ام، همانگونه که خداوند روحش را در آدمی دمیده است. و همانگونه که مخلوق (حتی اگر سرکش باشد) برای خداوندگار عزیز است، «بلاگ نوشت» هم برایم عزیز است.

پنجشنبه که بیاید، ۳۶۵ روز از این آغاز خواهد گذشت. حس این روز برای من، مثل حس روز تولد فرزند برای مادر است. بدون شک غوغایی در دلم برپا خواهد بود. من شادیم را نثار شما میکنم، و منتظر نظرات شما درباره بلاگ نوشتهایم در یکسالی که گذشت نشسته‌ام…

منتشرشده توسط

4 دیدگاه در “پنجشنبه که بیاید”

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.