قورباغه را قورت بده! (۲)

در باب مشخص بودن هدف
ناپلئون هیل میگوید: برای موفقیت یک ویژگی هست که فرد باید آنرا داشته باشد و آن مشخص بودن هدف است. به بیان دیگر، فرد باید بداند که چه میخواهد و شدیداً خواستار بدست آوردن آن باشد.

در باب روشن بودن خواسته ها
هر چه برایتان روشن تر باشد که چه می خواهید و برای بدست آوردن آن چه باید بکنید، آسانتر میتوانید بر تنبلی غلبه کنید، راحت تر قورباغه تان را می خورید و سریعتر کارها به اتمام می رسند.

درباب نوشتن افکار روی کاغذ
یک روش عالی برای موفقیت در کار این است که افکارتان را روی کاغذ بیاورید.
فقط سه درصد از مردم هدفهای مشخص دارند و آنها را روی کاغذ می آورند. این افراد در مقایسه با افرادی که از نظر میزان تحصیلات و توانایی برابر و یا بهتر از آنها هستند اما به هر دلیلی هرگز وقت خود را صرف روی کاغذ آوردن هدفهای خود نکرده اند پنج تا ده برابر بیشتر کارایی دارند.

هفت مرحله برای مشخص کردن و رسیدن به هدفها
مرحله اول: مشخص کنید که دقیقاً چه میخواهید.
مرحله دوم: هدف خود را روی کاغذ بیاورید. با این کار آنچه را که میخواهید قابل لمس و شفاف میکنید.
مرحله سوم: برای هدف خود مهلت تعیین کنید.
مرحله چهارم: از تمام کارهایی که فکر میکنید باید برای رسیدن به هدفتان انجام بدهید فهرستی تهیه کنید.
مرحله پنجم: فهرست را به یک برنامه تبدیل کنید.
مرحله ششم: فوراً کار را براساس برنامه شروع کنید. برنامه متوسطی که بسیار خوب اجرا شود، از یک برنامه عالی که اجرا نمی شود، خیلی خیلی بهتر است.
مرحله هفتم: تصمیم بگیرید که هر روز برای آنکه قدمی به سوی هدف اصلی بردارید کاری انجام دهید.

در باب پرهیز کردن از کارهای بیهوده
یکی از بدترین راههای استفاده از وقت آن است که کاری را که به هیچ وجه لازم نیست، به بهترین وجه انجام دهید.

در باب انتخاب درست اهداف
استفن کاوی میگوید: پیش از آنکه بالا رفتن از نردبان موفقیت را شروع کنید، ابتدا مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسب تکیه داده اید.

منبع: قورباغه را قورت بده ـ برایان تریسی

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!