عشق

عشق آتشی است در قلب عاشق، که میسوزد و می گدازد و هر وجود پلیدی را به خاکستر بدل می کند و فقط آنچه را که راست است، باقی می گذارد.

منتشرشده توسط

2 دیدگاه در “عشق”

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.